HELSINKI

Takaisin Kaupunkiliikenne-pääsivulle

Helsingin joukkoliikenne

Laajasalon raitiotie

Jokeri

Lauttasaari

Kantakaupungin raitiolaajennukset

Östersundom

Pisara

Raideliikenne yleiskaavassa

Helsingin raitiovaunut

Metro

Helsingin raideliikenteen historiaa

Lähteitä

Helsingin raitiovaunukalusto

Helsingin raitiotiet siirtyivät matlalattiaiseen vaunukalustoon kevään 1999 kuluessa. Ensimmäinen uusista tyylikkäistä matalalattiaisista nivelvaunuista tuli koeajoihin marraskuussa 1998.

Ensimmäinen Variotram-vaunu koeajovaiheessa talvella 1998-1999 kuvattuna Koskelan varikolla. Kuva Antero Alku.

Helsingin Variotram-vaunu on täysin matalalattiainen moninivelvaunu, joista tuli 2000-luvun alussa yleisiä, kun raitiovaunuilta ryhdyttiin vaatimaan matalalattiaisuutta. Helsingin vaunut ovat kapeita, 2,35 metriä leveydeltään. Samasta Variobahn-vaunumallista on olemassa muualla normaalin pikaraitiovaunun levyisiä 2,65 metriä leveitä versioita. Vaunun kiihtyvyys ja huippunopeuet ovat samat kuin metrojunilla, joskin Helsingissä sallittu nopeus on 70 km/h.

Alun perin Adtrazilta tehty vaunuhankinta osoittautui kuitenkin virheeksi. Valmistaja ei selvittänyt Helsingin rataverkon vaunulle aiheuttamaa kuormistusta, ja pian havaittiin sekä vaunun pyörissä että korissa ongelmia. Pyörät kuluivat noin 10–20 kertaa niin nopeasti kuin normaalisti raitiovaunuissa Helsingissä ja korissa ilmeni murtumia. VTT arvioi vaunujen eliniäksi 10–15 vuotta. HKL ja Bombardier Transportation, jolle vastuu vaunuista oli yrityskaupoin siirtynyt, tekivät vaunujen ylläpidosta 10-vuotisen sopimuksen vuonna 2007. Sen mukaan valmistaja takaa liikenteeseen sovitun vaunumäärän ja vastaa vaunujen ajokelpoisuudesta HKL:n maksaessa vain liikenteessä olevista vaunuista sovittua ylläpitohintaa. Variotram-vaunuista enemmän tällä sivulla.

Variotram-vaunujen ongelmat eivät olleet maailmalla ainutlaatuisia. Samanlaisia vaikeuksia oli Siemensillä Combino-vaunujen kanssa. Siemens joutui korjaamaan satoja vaunuja ja suunnitteli Combinosta kokonaan uuden version lujuusongelmien ratkaisemiseksi.

Variotram-vaunujen ongelmien vuoksi HKL:lle syntyi vaunupula. Sen vuoksi HKL osti Saksan Mannheimista aluksi 6 käytettyä 1970-luvun Düwag-nivelvaunua vuonna 2006. Vuonna 2008 liikenteeseen tuli lisää Mannheimista ostettuja vaunuja, joissa on matalalattiainen väliosa.

HKL lisäsäi kapasiteettia ja raitiovaunujen estettöömyyttä toisen sarjan nivelvaunujen pidentämisellä matalalattiaisella nivelosalla. Myös ensimmäisen sarjan käyttöiän pidentäminen ja matalalattiaosat tulivat harkittaviksi ja 2011 tehtiin päätös matalan väliosan hankkimisesta yhteentoista ensimmäisen sarjan nivelraitiovaunuun.

Matalalattiaisella väliosalla varustetun Nr2-nivelvaunun prototyyppi, vaunu 80 Helsinginkadun tilapäisellä pysäkillä 30.5.2008. Kuva Antero Alku.

Variotramista saatujen huonojen kokemustsen vuoksi kokonaan uusien vaunujen hankintaa ryhdyttiin pohtimaan toisesta näkökulmasta harkitsemalla omaa vaunukonstruktiota takaamaan vaunun toimivuus Helsingin vaunujen kannalta raskaalla vanhanaikaisella radalla.

Lähtökohdaksi otettiin telinivelvaunu kiinteillä pyöräkerroilla varustetun moninivelvaunun sijaan. Telit ovat vapaasti kääntyvät ja pyöräkerroissa on kiinteät akselit. Ovien kynnyskorkeus on 350 mm. Vaunun keskikäytävä nousee telien kohdalla luiskien avulla akseleiden päälle. Pyörille järjestyy kääntymätilaa podesterien avulla, eli istuinten alla lattia on keskikäytävää korkeammalla. Podesterit ovat yleinen käytäntö matalalattiabusseissa ja itse asiassa helpottavat istuutumista. Moottorit ja jarrut sijoitetaan telikehyken ulkopuolelle, koska pyörien välinen tila varataan keskikäytävälle ja telin kääntymisvaraksi. Kaikki telit voivat olla identtisiä ja siten vetäviä ja jarruttavia. Rakenne on myös modulaarinen. Vaunussa on yksi 2-telinen osa, muut osat ovat yksitelisiä. Vaunun voi pidentää 4-osaiseksi kahdentamalla keskiosan.

Luonnos Helsingin uuden vaunun konsepti-ideasta.

Uusien vaunujen hankinta käynnistyi loppuvuodesta 2008 ja hankintapäätös tehtiin joulukuussa 2010. Tarjouksia pyydettiin joko HKL:n oman konseptin mukaisesta vaunusta tai muunlaisesta vaunusta, jonka myyjä takaa toimivaksi Helsingin nykyisellä rataverkolla. HKL sai tarjouksia sekä oman konseptin mukaisista vaunuista, moninivelvaunuista että yksittäisistä rakenneratkaisuista, kuten Crotram ja Skoda ForCity.

Tarjouskilpailun voitti kotimainen Transtech HKL:n konseptin mukaisella vaunulla. Tarjotuista vaunuista Transtechin hankintahinta oli keskiluokkaa. Tarjouskilpailu ratkesi kuitenkin elinkaaren aikaisten kokonaiskustannusten perusteella. Vaunun elinkaaren aikaisten ylläpitokulujen varmistamiseksi tarjoukset sisälsivät myös option huoltosopimuksesta.

Transtech toimittaa ensin kaksi prototyyppivaunua, joita käytetään linjaliikenteessä kahden vuoden ajan. Sarjavalmistus alkanee vuonna 2015. Ensi vaiheessa hankitaan 40 vaunua, joiden pituus on 27 metriä. Ensimmäisen erän hankinta sisältää 40 vaunun lisäksi yhden vaunun varaosina, erän muita varaosia sekä ajosimulaattorin. Sopimukseen sisälyy myös optioita lisähankinnoista.

Vaunun suunnittelu käynnistyi alkuvuodesta 2011. Vaunusta tehtiin puumaketti, eli puurakenteinen todellisen kokoinen malli, jolla suunnteltiin sisätilojen yksityiskohtia ja toimivuutta. Vaunun ulottumien varmistamiseksi valmistettiin äärimittojen mukainen koevaunu, jolla ajettiin läpi rataverkon kesäkuussa 2011.

Paluu sivun alkuun. Paluu Helsingin etusivulle. Paluu aloitussivulle.


Tämä sivu on tehty 21.6.2008 / AA. Viimeisin päivitys 17.7.2011 / AA.