Variobahn

Variobahn

Variobahn on alun perin ABB:n 1993 Chemnitziin toimittama vaunumalli. ABB päätyi osaksi AD-Tranz-yhtymää, jonka kiskokalustotuotanto siirtyi yritysjärjestelyissä Bombardier-konserniin. Variobahn-mallin omistaa nykyään Sveitsiläinen Stadler.

Helsingin Variotramit ovat Suomessa muotoillulla päätyosalla varustettuja Variobahn-vaunuja, jotka tilattiin AD-Tranzilta mutta jotka toimitti Bombardier. Vaunut koottiin Otanmäessä nykyisellä Transtechin kiskokalustotehtaalla. Helsingin lopulta 40 vaunun erä oli ensimmäinen suuri Variobahn-kauppa. Ensimmäiset vaunut toimitettiin 1999.

Variobahn kuuluu perusratkaisultaan 2-akselisista vaunuista koostuvien vaunujen perheeseen, jossa muita tunnettuja vaunumalleja ovat Citadis (Alstom), Combino (Siemens) ja Incentro (AEG). Samalla periaatteella ovat vaunuja valmistaneet myös Düwag esim. Mannheimiin ja Dresdeniin ja LHB Würtzburgiin.

Variobahnin erikoisuus ovat suoraan pyörissä kiinni olevat napamoottorit. Niiden ansiosta vaunu voidaan aina rakentaa kaikilta pyöriltään vetäviksi. Helsingin Variotramit ovat ensimmäiset Variotramit, joissa kaikki pyörät ovat vetäviä.

Variotramin teli. Napamoottori on musta lieriö pyörän ulkopuolella.

Napamoottorein saavutetaan myös täysi matalalattiaisuus, vaikka kaikki pyörät ovat vetäviä, koska vaunussa ei ole erilaisia vetäviä ja juoksutelejä. Napamoottori on käytännöllinen myös metrin raideleveydellä. Moottori on pyörän ulkopuolella, joten moottori ei vaadi erillistä koteloa pyöräkotelon lisäksi.

Napamoottoreilla varustettuna kaikki pyörät ovat mekaanisesti erillisiä. Jyrkissä kaarteissa pyörät eivät kirsku, koska niillä voi olla erisuuri pyörimisnopeus ulko- ja sisäkaarteen puolella. Toisaalta akselittomuus johtaa vaunun kiemurtelun taipumukseen, kun akseli ei tasaa pyörien pyörimisnopeutta suoralla radalla.

Variobahnilla on sama rakenteellinen ongelma kuin Combinoilla. Jäykät telit aiheuttavat pitkässä vaunussa voimia, joita on vaikea hallita. Alkuvaiheessa Helsingin Variotramien ongelma oli telien lujuus, nyt ongelma on korin lujuus. Siemens ratkaisi nämä ongelmat Combinoissa tekemällä vaunujen nivelistä joustavampia, jolloin koriin kohdistuvat voimat pienenivät.

Keväällä 2007 HKL ja Bombardier sopivat vaunujen muutoskorjauksista ja ylläpitohuollosta. Kaikki vaunut korjataan Saksassa siten, että vaunuille vaadittu 40 vuoden käyttöikä toteutuu. Huoltosopimuksella valmistaja on vastuussa ylläpitohuollosta siten, että HKL maksaa ainoastaan käytössä olevista vaunuista päivä- ja kilometrikorvausta. Määräaikaisen sopimuksen aikana vaunujen kuntoa ja kustannuksia seurataan ja jatkosta päätetään kertyneen kokemuksen mukaan.

Saatuan Variobahn-lisenssin on Stadler myynyt Variobahn-vaunuja seuraavasti:

Paluu alkuun. Paluu vaunutyyppien sivulle. Paluu aloitussivulle.

Sivu on luotu 6.5.2007 / AA. Viimeisin päivitys 6.1.2008 / AA.