Kirjallisuutta

| Helsinki | Espoo | YTV:n julkaisuja | VTI:n julkasiuja | Lehtiartikkeleita | Mielipidekirjoituksia |

Alku, Antero (2007): Mennäänkö metrolla? – Joukkoliikenteen uusi aika. Kustantaja: Anria Kustannus Oy. ISBN 978-952-99885-0-1. Kirja nykyaikaisesta raidejoukkoliikenteestä, sen viimeaikaisesta kehityksestä sekä mahdollisuuksista. 140 sivua, yli 230 valokuvaa, sidottu, A4. Hinta: 27,80 €

Alku, Antero (2002): Raitiovaunu tulee taas. Kustantaja: Eero Laaksonen. ISBN-951-98475-3-7. Suomenkielinen kansantajuinen perusteos kaupunkien raideliikenteestä ja joukkoliikenteestä yleensäkin. 104 s., B5. Hinta 25 €. Painos on loppunut.

Ekman, Tomas (2003): Spår i vägen. Teknikval, politik & spårvägstrafik i Stockholm 1920-2002. Väitöskirja raitioteiden kehittämisen pysähtymisestä, liikenteen lopettamisesta ja uudelleen aloittamisesta Tukholmassa. Mikko Laaksosen arvio kirjasta tällä sivustolla.

Groneck, Christophe; Lohkemper, Paul; Schwandl, Robert (2005, 2006): Rhein-Ruhr Stadtbahn Album 1 ja 2. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2005 ja 2006. ISBN 3-936573-06-9 ja ISBN 3-936573-08-5. Kirjat käyvät läpi saksan Stadtbahnin eli esimetron historian ja esittelevät Ruhrin alueen nykyisen pikaraitiotieverkon.

Hass-Klau, Carmen; Crampton, Graham; Benjari, Rabia (2004): Economic impact of Light Rail. The results of 15 urban areas in France, Germany, UK and North America. Brighton. ISBN 0-9519620-9-4. Tieteellinen tutkimus nykyaikaisen raitiotien vaikutuksesta talouteen, kuten kiinteistöjen arvoihin, vuokriin, kaupunkikeskustojen kaupalliseen menestykseen ja auton omistukseen. Kirjan tekijät ovat joukkoliikenteen yliopistotason tutkijoita ja opettajia.

Hass-Klau, Carmen; Crampton, Graham (2002): Future of Urban Transport, Learning from Success and Weakness. ISBN 0951962078. Tässä tieteellisessä tutkimuksessa on koottu tietoa 24:stä raitiotiekaupungista ja pyritty löytämään raitioliikenteen menestystekijöitä. Kirjan tekijät ovat joukkoliikenteen yliopistotason tutkijoita ja opettajia.

Hass-Klau, Carmen; Crampton, Graham; Weidauer, Martin; Deutsch, Volker (2000): Bus or Light Rail: Making the Right Choice. A Financial, Operational and Demand Comparison of Light Rail, Guided Buses, Busways and Bus Lanes. Tieteellinen tutkimus, jossa on verrattu raitio- ja bussiliikennettä sekä toiminnan että talouden kannalta. Kirjan tekijät ovat joukkoliikenteen yliopistotason tutkijoita ja opettajia.

HiTrans Best practice guide, 1–5. HiTrans (2005).
1: Public transport & land use planning ISBN 82-990111-2-4
2: Public transport – Planning the networks ISBN 82-990111-3-2
3: Public transport & urban design ISBN 82-990111-4-0
4: Public transport – Mode options and technical solutions ISBN 82-990111-5-9
5: Public transport – Citizens´requirements ISBN 82-990111-6-7.
EU:n tukeman projektin tuottama kattava kokoelma joukkoliikenteen ratkaisuista 2000-luvulla. Kirjoittajina useita tunnettuja alan toimijoita ja konsultteja. Tilattavissa osoitteesta www.hitrans.org.

Improving public transport in England through Light Rail. National Audit Office 2004. Englannin valtiontalouden tarkastusviraston arviointiraportti kaikista seitsemästä Englannin toteutuneessa Light rail -hankkeesta. Selvittää, miksi raitiotiet ovat menestyneet Ranskassa ja Saksassa paremmin kuin Englannissa. Mikko Laaksosen arvio raportista tällä sivustolla.

Jacobs, Janet (1960): The Death and Life of Great American Cities. Peruslähdeteos Yhdysvaltojen kaupunkien kehittämispolitiikan ongelmista jo 1950-60-lukujen taitteessa. Kirja valaisee nykyisten kaupunkien ongelmien taustaa.

Johansson, Tomas; Peterson, Bo E (2003): Tvärbanan. Om spårvägens återkomst i Stockholm. VTI 2003. ISBN 91-972788-1-5. Ruotsin tie- ja kuljetusinsituutin julkaisema tekninen historiikki Tukholman pikaraitiotien synnystä, rakentamisesta ja käyttöönotosta.

Klee, Wolfgang (2003-): Strassenbahn-Jahrbuch 2003–, Deutschland und Europa. GeraMond Verlag. ISBN 3-7654-7205-0. Saksankielinen vuosikirja Euroopan raitiotiekaupunkien ajankohtaisista asioista.

Laakso, Seppo (1997): Urban Housing Prices and the Demand for Housing Characteristics. ETLA. Taloustieto Oy, YTV. Vätiöskirjatutkimus metron vaikutuksesta kiinteistöjen arvoihin.

Levä, Ilkka (2002): Metron fantasmat - Teknostruktuurin todellisuutta luova mieheys kriisissä 1982. Tutkimus Helsingin metroon liittyvästä julkisesta keskustelusta 1970-luvulta 1980-luvulle. Tutkimus kertaa samalla Helsingin metron historian alkaen valtuustoaloitteista vuodelta 1955. PDF-muotoinen julkaisu Historiallisen yhdistyksen julkaisusarjassa.

Nummelin, Markku (2001): Raitiotiet – Tramways. Kustantaja: Eero Laaksonen. ISBN 951-98475-2-9. Kirja esittelee raitiotiejärjestelmiä kaikkialta maailmasta asiantuntevin tekstein ja kookkain värikuvin. Liitteenä myös luettelotietoa. 144 s, A4. Hinta noin 45 euroa.

Sirkiä, Hanna (2003): Hyvästi ny sitt – raitsikat. Turun raitiovaunuliikenteen lakkautus 1961-1972. Pro gradu -työ, jossa on tutkittu miten raitioliikenteen lakkautuspäätös Turussa syntyi ja miten liikenteen lopettamiseen suhtauduttiin. Ladattavissa PDF-muodossa oheisesta linkistä, koko 2,4 Mt.

Strassenbahn-Atlas 2001. Strassenbahn und Nachverkehr special. GeraNova Zeitschriftenverlag 2001. ISBN 3-89724-011-4. Saksankielinen tietopaketti Saksan, Itävallan, Sveitsin, benelux-maiden, Ranskan, Puolan jne. raitiotiekaupungeista. Saksan kaupungeista rataverkkokartat. Listaa myös raitiotiemuseot.

Taplin, Michael (1995): Light Rail in Europe. Capital Transport Publishing. ISBN 1-85414-180-5. Kirja esittelee lyhyesti värikuvien kera lähes kaikki Euroopan raitiotiejärjestelmät mutta ei entisen Neuvostoliiton aluetta. 144 s., A5. Hinta £9,95.

Tricoire, Jean (2000): Un siècle de métro en 14 lignes. La vie du Rail 1999-2000. ISBN 2-902808-87-9. Ranskankielinen perusteellinen ja upea kirja Pariisin 100-vuotiaasta metrosta. Esittelee käytössä olleen kaluston ja kunkin linjan koko historian. Liitteenä taulukkotietoa. 352 s., 25 x 32 cm. Hinta noin 45 euroa.

 

Pikaraitioteihin liittyviä virastojen ja laitosten julkaisuja

 

Espoon kaupunki

Helsingin kaupunki

Liikenne Helsingissä 2002 (2003). Helsingin kaupungin tietokeskus 2003. Tilastoja 2003:3. ISSN 1455-7231. Tilastotietoja Helsingin ja Helsingin seudun liikenteestä ja sen kehityksestä.

Smith, Wilbur; Polvinen, Pentti (1968): Helsingin kaupunkiseudun liikennetutkimus. Helsingin kaupunki 1968. Insinööritoimisto Smith & Polvisen Helsingin kaupungin joulukuun 1965 tilauksesta tekemä liikennetutkimus, joka tähtää vuoteen 2000. Tutkimus kattaa myös Espoon kauppalan ja Helsingin maalaiskunnan alueet. Työtä valvoi Liikennetutkimuskomitea ja työhön otettiin Metrotoimiston esityksen mukainen metrojärjestelmä. Esittely tutkimuksesta tällä sivulla.

YTV

VTI – Ruotsin liikennetutkimusinstituutti

Pikaraitioteihin liittyviä lehtileikkeitä

Pikaraitioteihin liittyviä mielipidekirjoituksia

Antero Alku: Raitioliikenne on halvempaa ja halutumpaa kuin bussit, julkaistu Helsingin Sanomissa 26.6.2003
Antero Alku: Raitioliikennettä pitää laajentaa eikä supistaa, julkaistu Helsingin Sanomissa 3.6.2003
Antero Alku: Light Rail -ratkaisu sopisi hyvin Espooseen, julkaistu Helsingin Sanomissa 22.2.1999


Takaisin etusivulle.

Päivitetty 3.8.2008 / AA.