Kommentti YTV:n vastaselvityksestä 21.4.94

Kun kansalaisliike Pikaraitiotie oli julkaissut oman ESRA-suunnitelmansa, YTV teki vastasuunnitelman, jolla se halusi osoittaa kansalaisliikkeen suunnitelman ja metron kehittämisen nykyaikaiseen suuntaan mahdottomaksi. YTV sai rakentamiskuluiksi 2,4 miljardia ja liikennöimiskuluiksi 403 miljoonaa markkaa vuodessa. Sen sijaan matkustusaikojen osalta YTV:kin joutui myöntämään ratikan edut, vaikka tässäkin oli "vedätystä" metron suuntaan.

YTV:n suunnitelmassa korkeat rakentamiskustannukset johtuvat seuraavista syistä:

Koko linjastolle on käytetty korkeampia kilometrihintoja kuin kansainväliseti ja myös HKL:n raidelaskelmissa käytetään. Päärata on laskettu kalliimmaksi kuin metrorata. Katuradat on laskettu kokonaan uuden radan hinnalla.

Rataa ei ole sijoitettu kadulle, vaan sielläkin, missä nykyinen bussilinja korvattaisiin raitiolinjalla, on rakennettu kokonaan uutta raideväylää. Kun katuja ei hyödynnetä, rakentaminen tulee oleellisti kalliimmaksi.

YTV:n suunnitelman käyttökustannukset ovat korkeat seuraavista syistä:

Liikennetiheyttä ei ole sovitettu linjojen kysyntään, vaan joka linjalla käytetään tarpeettoman tiheää vuoroväliä. Kansalaisliikkeen ESRA-suunnitelmassa vuoroväli vastasi bussiliikenteen matkustajakapasiteettia. Jos ESRA-suunnitelmassa tehdäisiin samoin kuin YTV tekee, myös sen liikennöintikulut kaksinkertaistuisivat.

YTV:n suunnitelmassa on vain 6 linjaa, kun ESRA:ssa oli 10. YTV:n linjasto ei korvaa bussiliikennettä kuten ESRA-suunnitelma. Siksi YTV:n suunnitelmassa kuluissa on suuri osuus bussiliikenteen kuluja.

Matka-ajat

YTV on ilmoittanut keskimääräisen matka-ajan, kun ESRA:ssa on verrattu kolmen eri päätepisteen ajat eri välineillä. Jos YTV olisi ilmoittanut Otaniemen, Matinkylän ja Kivenlahden matka-ajat, olisi Otaniemi ollut jopa lyhyempi kuin ESRA:ssa ja muut saman pituisia, koska linjakin on sama.

YTV:n keskimääräistä matka-aikaa pidentää se, että YTV:n linjasto ulottuu pidemmälle, kuin mitä ESRA:ssa ja sitä vastaavissa YTV:n bussi- ja metrosuunnitelmissa on. Lisäksi keskimääräistä matka-aikaa pidentää liityntäliikenteen suurempi osuus ESRA:an nähden.

Yhteenvetona voi todeta, että YTV:n selvitys ei ole vertailukelpoinen ESRA-suunnitelmaan eikä myöskään YTV:n omiin aiempiin suunnitelmiin. YTV on tarkoituksellisesti tehnyt suunnitelmasta kalliin ja käyttänyt lisäksi yleistä käytäntöä kalliimpia yksikköhintoja.

Antero Alku 1.6.1998.Takaisin etusivulle.