Liikennejärjestelmän kapasiteetti

Maksimikapasiteetti riippuu pääosin ratalinjan teknisistä ratkaisuista. kapasiteettia rajoittavat laitureiden sallima suurin junapituus sekä turvalaitteiston sallima lyhin vuoroväli.

Minimikapasiteetti on taloudellinen liikennöinnin alaraja. Siihen vaikuttaa lähinnä ratalinjan ja pysäkkien hinta.

Pikaraitiotiellä maksimikapasiteetti on sama kuin metrojärjestelmillä, koska molemmilla laitureiden pituudet ja turvajärjestelmät voivat olla samat. Minimikapasiteetti on pikaraitiotiellä keskimääräisen bussilinjan luokassa, koska pysäkit voivat olla samat, mutta raitiotierata ja ilmajohto tekevät linjan rakentamiskulun bussilinjan vaatimaa kadunrakentamiskulua korkeammaksi.

Paluu edelliselle sivulle. Paluu pääsivulle.