RAITIOTIEN SUUNNITTELU

Pikaraitiotie ja kaavoitus
Matka-aika
Raitiovaunujen nopeus
Radan rakenne
Pysäkkien tiheys ja sijainti
Raideleveys ja sen merkitys
Ilmajohtovirroitus
Kevyt ja raskas joukkoliikenne
Liityntäliikenne
Liityntäliikenteen merkitys matkustajalle
Liityntäliikeneen vuoroväli
Liityntäliikenteen hyötyraja
Järjestelmien määrä
Joukkoliikenteen kustannukset
Kustannusten optimointi
Tieliikenteen kannattavuus

Esimerkki joukkoliikenteen kustannuksista
Verkon rakenne
Perustamiskustannukset
Käyttökustannukset
Tulokset
Muutosten vaikutus
Raitioliikenne ei ole vain edullista